หน้าแรก arrow คุณสมบัติผู้สอบใบขับขี่
คุณสมบัติผู้สอบใบขับขี่
 
เอกสารที่ใช้ในการขอสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ใหม่
อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ (รถจักรยานยนต์ อายุ 15 ปี บริบูรณ์ )
- ทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
- บัตรประชาชนสำเนาบัตร (ถ่ายเอกสาร+ตัวจริง)
- บัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมตัวจริง
- ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 15 วัน
** หมายเหตุ  ไปแต่เช้านะค่ะ  รับผู้เข้าสอบจำนวนจำกัด

เอกสารที่ใช้ในการขอต่อใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ( แบบ 1 ปี เป็น 5 ปี )
สำเนาบัตร ประชาชน บัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมตัวจริง
ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 15 วัน

เอกสารที่ใช้ในการขอต่อใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ( แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ทุกครั้ง )
สำเนาบัตร ประชาชน บัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมตัวจริง
ต้องทดสอบ สายตาบอดสี  สายตาทางกว้าง  สายตาทางลึก  ทดสอบปฏิกิริยา
และเข้ารับการอบรม  วิชาจราจร อีก 1 ชั่วโมง
** หมายเหตุ  ไปแต่เช้านะค่ะ  เพราะต้องอบรมตอนเช้า
 
 
 
 
 

Like สอนขับรถยนต์

สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

วันจันทร์ (เช้า) -สอบข้อเขียน
วันจันทร์ (บ่าย) -สอบปฎิบัติ

1. บัตรประชาชนตัวจริง+พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 15 วัน (แจ้งแพทย์เพื่อสอบใบขับขี่)
3. กรณีทำบัตรธรรมดา : รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    กรณีทำบัตรสมาร์ทการ์ด : ไม่ต้องใช้รูป

บริการรับ-ส่ง
signs
 Untitled Document