หน้าแรก arrow เตรียมความพร้อมก่อนขับรถ arrow การหยุดรถ และจอดรถ
การหยุดรถ และจอดรถ พิมพ์

การหยุดรถ หรือจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อนกว่า 30 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ข้อกำหนดในการจอดบริเวณไหล่ทาง (ขอบฟุตบาล) ระยะทางไม่ห่างเกิน 25 เซนติเมตร

ห้ามจอดรถในบริเวณใดบ้าง

- บนทางเท้า
- บนสะพาน หรือในอุโมงค์
- ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก
- ในทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตร จากทางข้าม
- ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอด
- ในระยะ 3 เมตร จากท่อน้ำดับเพลิง
- ในระยะ 10 เมตร จากที่ตั้งสัญญาณไฟจราจร
- ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟ
- ซ้อนกับรถคันอื่น ที่จอดรถอยู่ก่อนแล้ว
- ตรงปากทางเข้า - ออกของอาคาร หรือในระยะ 5 เมตร จากปากทางเดินรถ
- ในที่คับขัน
- ในเขตปลอดภัย
- ในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงป้ายรถหยุดประจำทาง และเลยป้ายไปอีก 3 เมตร
- ในระยะ 3 เมตร จากตู้ไปรษณีย์
- ในลักษณะกีดขวางจราจร

 

ห้ามหยุดรถในบริเวณใด

- ในช่องทางเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ในกรณีไม่มีช่องทางเดินรถประจำทาง
- บนทางเท้า
- บนสะพาน หรืออุโมงค์
- ในทางร่วมทางแยก
- ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
- ตรงปากทางเข้า-ออกของอาคาร หรือทางเดินรถ
- ในเขตปลอดภัย
- ในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

สำหรับชาวต่างชาติ

 

 

signs
 Untitled Document