YOU ARE HERE Home คุณสมบัติผู้สอบใบขับขี่
คุณสมบัติผู้สอบใบอนุญาตขับขี่ PDF พิมพ์ อีเมล

การขอสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ขอใหม่อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ (รถจักรยานยนต์ อายุ 15 ปี บริบูรณ์ )
- ทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
- บัตรประชาชนสำเนาบัตร (ถ่ายเอกสาร+ตัวจริง)
- บัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมตัวจริง
- ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 15 วัน
** หมายเหตุ ไปแต่เช้านะค่ะ  เพราะต้องอบรมตอนเช้า

 

 

ผู้สอบใบอนุญาตขับขี่
 
Like สอนขับรถยนต์ New Jazz,City,Vios,Yaris ทำใบขับขี่ได้ 100 %